Written by Donat Berisha

Twijfel over betere beveiliging openbare WiFi

Openbare WiFi is niet even veilig als mobiele data via een sim only abonnement of prepaid simkaart. De WiFi-netwerken zijn lang niet altijd even goed beveiligd. Recent is aan gemeenten formeel geadviseerd hun WiFi-netwerken beter te beveiligen. Er is hier echter niet direct enthousiasme voor. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten twijfelt nog om dit te doen. Lees hier in dit artikel meer over.

Onveilige WiFi-verbinding

Het onderwerp (en voorstel) komt naar voren nadat blijkt dat maar liefst 80 procent van de Nederlandse gemeenten een onveilige WiFi-verbinding aan bezoekers biedt. In de praktijk betekent dit dat je gegevens in gevaar komen wanneer je je verbindt met een dergelijk netwerk. Hierdoor is het advies gegeven om de WiFi-netwerken van gemeenten beter te beveiligen.

Het zal dan vooral gaan om de manier van beveiliging. Er wordt geadviseerd om de externe netwerken, net zoals de interne netwerken, met WPA2-Enterprise te beveiligen.

Twijfel over betere beveiliging

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten staat niet direct open voor een betere beveiliging. Dit gaat bijvoorbeeld ten koste van de gebruiksvriendelijkheid. Inwoners zouden zich niet moeten registreren om WiFi te kunnen gebruiken. In plaats hiervan dienen andere manieren voor een betere veiligheid van openbare WiFi-netwerken / gast WiFi-netwerken te worden ingezet. Dit zouden gemeenten individueel moeten bepalen.

Belang van een veilige mobiele netwerk

Blijkbaar zijn zaken als gebruiksvriendelijkheid momenteel belangrijker dan de veiligheid van het netwerk en daarmee de gegevens van de bezoeker. Nederlanders gaan overigens over het algemeen ook niet zorgvuldig om met WiFi. Uit onderzoek blijkt dat 69 procent van de Nederlanders die openbare WiFi-netwerken gebruikt, akkoord gaat met de voorwaarden zonder na te denken.

Doordat openbare WiFi-netwerken onveilig zijn, loop je een groot risico wanneer je met een dergelijk netwerk verbinding maakt. Hackers kunnen toegang krijgen tot je toestel, en daardoor tot je persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan wachtwoorden, foto’s en belangrijke gegevens. Hierdoor is het belangrijk om alleen verbinding te maken met veilige mobiele netwerken. Het is om die reden aangeraden een sim only abonnement of prepaid simkaart in het openbaar te verkiezen boven een willekeurig, onveilig WiFi-netwerk.

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

dertien − 9 =