SimOnlyCheck.nl

SimOnlyCheck.nl zal uw gegevens zonder uw toestemming niet verstrekken aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om een zo geoptimaliseerde dienst aan u te leveren. In uitzonderlijke gevallen kan SimOnlyCheck.nl uw gegevens verstrekken aan derden. Deze uitzonderlijke gevallen vloeien voort uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u. Het team van SimOnlyCheck houdt zich aan de regels van De Wet “bescherming persoonsgegevens”.

Op aanvraag kunt u bij SimOnlyCheck.nl uw persoonsgegevens inzien, zoals die bij ons geregistreerd zijn. Mocht u geen informatie willen ontvangen over producten van SimOnlyCheck.nl dan kunt u dit aangeven en worden u gegevens verwijderd.

SimOnlyCheck.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat bij het bezoeken van de website op uw computer geplaatst wordt. Cookies bevatten gegevens die ervoor zorgen dat u bekend bent als website bezoeker. U kunt via uw browser instellingen voorkomen dat cookies worden opgeslagen op uw computer.