SimOnlyCheck.nl

SimOnlyCheck.nl besteed uitermate veel aandacht aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle informatie die wij publiceren. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Alle informatie op deze website is bedoeld ter indicatie en SimOnlyCheck.nl is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste informatie of onvolledige informatie. Providers veranderen natuurlijk vaak hun tarieven en prijsplannen. Wij proberen met SimOnlyCheck.nl zoveel en zo snel mogelijk alle prijsveranderingen door te voeren en juist te communiceren. Door de vele mogelijke veranderingen aan de kant van de telecom providers, kan SimOnlyCheck.nl geen garantie geven dat de alle informatie naadloos aansluit met de actualteit.

Heb jij gemerkt dat er iets niet klopt of op een verkeerde manier vermeld staat op de website? Laat dit meteen aan ons weten en vul ons contactformulier in.

Copyright

SimOnlyCheck.nl behoudt alle rechten over alle inhoud van de website, waaronder auteurs- en merkenrechten en andere eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op deze site staat. Hieronder vallen alle afgebeelde gegevens, zoals teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en ander grafisch materiaal. De gebruiker heeft dus geen enkel recht op een van bovenstaande rechten. Het is zonder schriftelijke toestemming van de uitgever niet toegestaan om informatie, beeldmateriaal en nieuwsberichten, die gepubliceerd worden op SimOnlyCheck.nl, op enige wijze te gebruiken, kopiëren en/of herpubliceren.